Rotorua Campervans LTD Algemene voorwaarden

Bedankt dat u voor Rotorua Campervans heeft gekozen. We zijn erg trots op ons product en onze reputatie, en we hebben ons bedrijf gebouwd op het bieden van de best mogelijke ervaring voor onze klanten. Uw veiligheid en beveiliging zijn onze grootste zorgen, dus om u te helpen uw vakantie tot een geweldige ervaring te maken, is het belangrijk dat u deze algemene voorwaarden aandachtig leest. Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@camperverhuur-nieuwzeeland.nl

Dit document bevat een samenvatting van de huurvoorwaarden van Rotorua Campervans Ltd en is een vertaling van onze Engelstalige voorwaarden.
Raadpleeg onze Engelstalige voorwaarden en de huurovereenkomst bij het ophalen van het voertuig voor gedetailleerde up to date en correcte voorwaarden.
Alle prijzen op deze pagina zijn Euros en inclusief 15% GST (belasting) In het uiteindelijke contact zijn de prijzen vermeld in NZD, fluctuaties kunnen door valutaschommelingen voorkomen, de prijzen in Euros zijn een indicatie, uiteindelijke betalingen worden in NZD berekent en indien nodig voor u omgerekend naar Euros. Genoemde tarieven en voorwaarden (ook in onze brochures en/of documentatie) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarieven of voorwaarden voor een bepaalde boeking kunnen echter niet worden gewijzigd zodra die boeking is bevestigd.

Boekingsbevestiging en betaling

Om een ​​reservering te bevestigen, vragen we een aanbetaling van €450,- per verhuur, dit kan worden betaald met creditcard, contant of automatische incasso. Volledige betaling is verschuldigd 42 dagen voorafgaand aan het ophalen van het voertuig. Bij aanvang van de huur moet u ons uw creditcardgegevens geven. Wij kunnen uw creditcard inhouden tot de totale waarde van het eigen risico.
Als er schade optreedt, brengen wij de schade op basis van de werkelijke kosten in rekening op uw creditcard. Alle betalingen worden gedaan in Nieuw-Zeelandse dollars. Er worden niet-restitueerbare administratiekosten van 3,5% in rekening gebracht voor transacties met geaccepteerde Visa-, Master-creditcards en betaalkaarten.

Wisselkoers / valutaschommelingen

Alle creditcardtransacties worden uitgevoerd in Nieuw-Zeelandse dollars. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan er een verschil zijn in het terugbetaalde bedrag in vergelijking met het oorspronkelijk in rekening gebrachte bedrag. Rotorua Campervans Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wisselkoersschommelingen.

Minimale huur

De minimale huurperiode is:
Laagseizoen
1 mei / 30 sept – 7 dagen. 
Middenseizoen
1 maart / 30 apr en 1 okt / 30 nov – 7 dagen. 
Hoogseizoen
1 dec / 28 feb – 14 dagen

Wij bieden een GRATIS* eerste overnachting in onze B&B of een GRATIS* eerste huurdag als u een van onze campers boekt voor minimaal 14 dagen en de camper ophaalt bij ons Depot.
*Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of acties.

 

ALGEMENE BELEIDSINFORMATIE

De overeenkomst is tussen Rotorua Campervans Limited (de “exploitant”) en de huurder wiens gegevens in de overeenkomst zijn opgenomen (de huurder”). Hierbij wordt overeengekomen dat:

1. De Exploitant verhuurt en de Huurder neemt het Voertuig, waarvan de details zijn uiteengezet op pagina 1 van de huurovereenkomst
van het “Voertuig”, voor de huurperiode beschreven in deze overeenkomst alleen de personen vermeld op pagina 1 van de huurovereenkomst zal het Voertuig besturen.

2. Iedereen die het voertuig bestuurt, moet in het bezit zijn van een geldig volledig Nederlands of internationaal rijbewijs (indien nodig vertaald in het Engels) dat vereist is voor de klasse van het gehuurde voertuig en 25 jaar of ouder is. Voor onervaren chauffeurs (met rijbewijs <12 maanden) of chauffeurs tussen 21 en 25 jaar wordt een extra eigen risico van NZ$1000 toegepast.

GESCHILLEN

3. Als u van mening bent dat er ten onrechte kosten in rekening zijn gebracht of als u een andere klacht heeft over uw ervaring, moet u ons hiervan binnen 20 werkdagen schriftelijk op de hoogte stellen.

4. Wij streven ernaar alle klachten in der minne en te goeder trouw op te lossen.

5. Als u niet tevreden bent met de uitkomst, hebt u het recht om externe geschillenbeslechting in te schakelen.

UW VERPLICHTINGEN

6.Betaling

De Huurder betaalt de Exploitant voor de huur van het Voertuig de bedragen vermeld in de huurovereenkomst, die naar u is verzonden op het moment van boeking. Op het moment van boeken is een aanbetaling van €450,- verschuldigd. De aanbetaling stelt de boeking vast. Het saldo dient 42 dagen voor aanvang van de huur te worden betaald. Als het saldo 42 dagen voor aanvang van de huur niet is ontvangen, behoudt de exploitant zich het recht voor om de boeking als geannuleerd te beschouwen. Indien de huurtermijn later wordt verlengd, zal Huurder de Exploitant betalen voor de extra huurperiode wanneer de Exploitant de verlengde periode bevestigt. Verlengingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en worden berekend tegen de dagelijkse huurprijs op de geboekte datum. Tarieven zijn inclusief GST. Huurdagen worden berekend op kalenderbasis. Dagdelen bij aanvang of einde van de huur worden tegen het volledige dagtarief in rekening gebracht.
Te laat ophalen of te vroeg inleveren van het voertuig geeft de Huurder geen recht op restitutie van het ongebruikte deel van de huur.
De Huurder stemt ermee in om bij aanvang van de huur een waarborgsom te betalen die gelijk is aan het van toepassing zijnde eigen risico. afgesproken datum. De borgsom zal proportioneel worden verlaagd om de Exploitant in staat te stellen het Voertuig en de inhoud ervan terug te brengen in dezelfde staat als toen het werd gehuurd.

7. U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor relevante extra kosten voor

 • brandstof;
 • LPG;
 • Het voertuig later inleveren dan de afgesproken tijd;
 • Schade aan of reparatie van het voertuig en daarmee verband houdende executiekosten;
 • Verkeersboetes, boetes voor overtredingen en eventuele administratiekosten die wij in verband hiermee moeten betalen; of
 • Tolkosten.


8. Bij aanvang van de huur moet u ons uw creditcardgegevens geven.
Wij kunnen uw creditcard inhouden tot de totale waarde van het eigen risico. Als er schade optreedt, brengen wij de schade op basis van de werkelijke kosten in rekening op uw creditcard. Alle betalingen worden gedaan in Nieuw-Zeelandse dollars. Er worden niet-restitueerbare administratiekosten van 3,5% in rekening gebracht voor transacties met geaccepteerde Visa-, Master-creditcards en betaalkaarten.

HOE HET VOERTUIG TE GEBRUIKEN

9. De Huurder stemt ermee in dat de Huurder tijdens de Huurperiode alle toepasselijke verkeersregels en andere wettelijke vereisten met betrekking tot het rijden in Nieuw-Zeeland in acht zal nemen en niet zal toestaan ​​dat het Voertuig anders dan op voorzichtige en voorzichtige wijze wordt bestuurd.

U mag nooit:

 • Het voertuig gebruiken of iemand anders laten gebruiken om passagiers te vervoeren tegen betaling of beloning, tenzij u ons dit schriftelijk laat weten en u beschikt over de juiste vergunning onder deel 4A van de Land Transport Act 1998 (“de wet”);
 • het voertuig onderverhuren of verhuren aan iemand anders;
 • Toestaan ​​dat het voertuig buiten onze bevoegdheid wordt gebruikt;
 • Rijd of laat iemand anders het voertuig besturen in strijd met secties 56, 57 of 58 van de wet;
 • Het voertuig besturen of door iemand anders laten besturen in een race, snelheidstest, rally of wedstrijd;
 • Het voertuig gebruiken of iemand anders het voertuig laten gebruiken in strijd met de wet, de Land Transport (Road User) Rule 2004, de Freedom Camping Act 2011 of enige andere wet, verordening, regel of verordening over wegverkeer;
 • Het voertuig gebruiken of door iemand anders laten gebruiken om meer passagiers of goederen te vervoeren dan vermeld in het laadcertificaat en het RUC-certificaat (afhankelijk van wat minder is); of h) Het voertuig besturen of iemand anders het voertuig laten besturen op de wegen vermeld in clausule 36(g) van deze overeenkomst, of op elk strand, oprit of oppervlak dat schade aan het voertuig kan veroorzaken;
 • het Voertuig dat onbezet blijft met de contactsleutel in het Voertuig;
  gebruik de Vehiclle om een ​​voertuig of aanhangwagen te trekken.
 • Het voertuig gebruiken of iemand anders het voertuig laten gebruiken in strijd met de wet, de Land Transport (Road User) Rule 2004,de Freedom Camping Act 2011, de 2023 Freedom camping changes  of enige andere wet, verordening, regel of verordening over wegverkeer

Roken in het voertuig.

Elke geur of bewijs van roken in het voertuig brengt schoonmaakkosten met zich mee van maximaal €450,-

Huisdieren.

Dieren zijn niet toegestaan ​​in het voertuig. Elk bewijs van huisdieren (haren, krassen of geur van huisdieren) in het voertuig brengt schoonmaakkosten met zich mee van €450,- voor elke diergerelateerde schoonmaakbeurt.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

10. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat:

 • U neemt redelijke zorg bij het besturen en parkeren van het voertuig;
 • Je houdt de koelvloeistof in de radiateur van het voertuig op peil;
 • Je houdt de olie in het voertuig op peil;
 • Je houdt de banden op de juiste spanning;
 • Het voertuig is beveiligd en vergrendeld wanneer het niet wordt gebruikt;
 • Niemand bemoeit zich met de afstandsmeter of snelheidsmeter;
 • Niemand bemoeit zich met enig onderdeel van de motor, transmissie, rem- of veersystemen;
 • Als er een waarschuwingslampje gaat branden of als u denkt dat het voertuig mechanische aandacht nodig heeft, stopt u met rijden en neemt u direct contact met ons op;
 • U bewaart tijdens de huur een kopie van uw huurovereenkomst in het voertuig

 

ONGEVALLEN

11. PROCEDURES BIJ EEN ONGEVAL

Als de Huurder tijdens de huur betrokken raakt bij een ongeval met een motorvoertuig, moeten de volgende procedures worden gevolgd:

 • Op de plaats van het ongeval moet de Huurder:
  Verkrijg de namen en adressen van derden en eventuele getuigen.
 • Doe aangifte van het ongeval bij de politie, ongeacht de geschatte schadekosten
 • Geen schuld accepteren of volhouden dat de andere partij schuldig is.
 • Maak indien mogelijk een foto van schade aan alle voertuigen en kenteken(s).
  Stuur binnen 24 uur een e-mail naar rotoruacampervans@gmail.com met de details van het ongeval. Ongeacht wie er in fout is, als het voertuig betrokken is bij een ongeval, beschadigd is, kapot gaat of gerepareerd of geborgen moet worden, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 • U mag geen reparaties of berging regelen of uitvoeren zonder onze toestemming, tenzij dit nodig is om verdere schade aan het voertuig of andere eigendommen te voorkomen.

RETOURNEREN VAN HET VOERTUIG

12. U moet het voertuig voor of aan het einde van de huurperiode inleveren op het adres vermeld op pagina 1 van de huurovereenkomst, of toestemming van de Exploitant verkrijgen voor voortzetting van de huur. Elke wijziging aan de plaats waar het voertuig wordt ingeleverd, kan onderhevig zijn aan een toeslag van maximaal NZ $ 1000,00 Als het voertuig niet op de afgesproken tijd en/of dag wordt ingeleverd, wordt naast de dagelijkse huurtarief voor elke dag totdat het voertuig wordt ingeleverd

Het voertuig moet worden ingeleverd:

 • met een volle brandstoftank (diesel/benzine), een volle watertank en volle LPG-flessen. Als u dit niet doet, worden er brandstofkosten plus €30,- in rekening gebracht;
 • lege afvaltanks;
 • alle voertuiguitrusting verantwoord en onbeschadigd.
 • De Huurder is aansprakelijk voor alle apparatuur die beschadigd of niet verantwoord is;
  In een redelijk schone en opgeruimde staat anders worden er schoonmaakkosten van €115,- in rekening gebracht.
 • Het toilet en de toiletafvaltank moeten schoon zijn. Als u dit niet doet, worden er extra schoonmaakkosten in rekening gebracht van €150,-

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN

13. We zullen ervoor zorgen dat het voertuig in een veilige en rijklare staat verkeert en een geldig en actueel certificaat van geschiktheid toont.

14. De exploitant is verantwoordelijk voor alle gewone en buitengewone kosten van het gebruik van het voertuig tijdens de huurperiode, behalve voor zover volgens de voorwaarden van deze overeenkomst deze kosten voor rekening van de huurder komen.

15. Als het voertuig gerepareerd of vervangen moet worden, zullen we uw opties met u bespreken om uw ongemak tot een minimum te beperken.

16. Alle voertuigen zijn geregistreerd bij de Automobile Association (AA) voor 24-uurs pechhulp. Deze service dekt alle mechanische defecten aan het voertuig. De AA dekt het volgende niet en de bijbehorende kosten zijn voor rekening van de Huurder:

 • het voertuig zonder brandstof komt te zitten of defect raakt doordat het voertuig verkeerd is getankt;
 • het Voertuig is niet toegankelijk vanwege een uitsluiting of het verloren of kapot gaan van de Sleutels van het Voertuig;
 • lege batterijen veroorzaakt door onjuist gebruik van de batterijen en onjuist gebruik van apparatuur die de batterijen nodig heeft om te kunnen werken;
 • lekke of beschadigde band(en)
 • beschadigde voorruit tenzij Huurder een all-inclusive verzekering aansprakelijkheidsvermindering heeft afgesloten;
 • het Voertuig is onbeheerd op het moment dat de AA-Dienstverlener op de pechlocatie arriveert;
 • het Voertuig bevindt zich niet op een openbare of verharde weg of zit bekneld of vastgelopen.

17. Alle niet-mechanische oproepen naar de AA brengen voorrijkosten met zich mee voor de Huurder.

18. De aansprakelijkheid van de Exploitant strekt zich alleen uit tot de terugbetaling van huurkosten voor volledige dagen gebruik van het Voertuig die verloren zijn gegaan door een mechanisch defect. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor contante uitgaven, accommodatiekosten of maaltijden als gevolg van pech of een ongeval. Indien het Voertuig zodanig beschadigd is dat er niet mee gereden kan worden, zal de Exploitant zich inspannen om het Voertuig om te ruilen. Terbeschikkingstelling van een ruilvoertuig is afhankelijk van beschikbaarheid en de locatie van de Huurder.

DE HUUROVEREENKOMST WIJZIGEN OF ANNULEREN

19. De Huurder kan wijzigingen aanbrengen in een bevestigde boeking met een opzegtermijn van ten minste 42 dagen vanaf de datum van de overeengekomen aanvang van de huurperiode, op voorwaarde dat het Verhuurbedrijf over de alternatieve capaciteit en alternatieve boekingsdata beschikt. Elke wijziging van de boekingsreservering wordt in rekening gebracht volgens de momenteel geldige prijslijst. Na bevestiging van de boekingsreservering zijn latere of verdere wijzigingen niet toegestaan.

ANNULERING VAN DE HUUROVEREENKOMST

Voor bevestigde huren die vervolgens worden geannuleerd, gelden onderstaande annuleringskosten:
Tot 42 dagen voor de ophaaldatum – 100% van de aanbetaling
Binnen 42 dagen voor de ophaaldatum — 50% van de totale huurprijzen
Binnen 28 dagen voor de ophaaldatum — 100% van de totale huurprijzen
No show — 100% van de totale huurprijzen
In alle gevallen is het ingehouden minimumbedrag de aanbetaling.


Terugbetalingen

Er kan helaas geen restitutie worden gegeven voor enig ongebruikt deel van uw vakantie. Uw reisverzekering kan echter in sommige omstandigheden het niet-gebruikte deel dekken. Restituties voor huur die is betaald en geannuleerd voorafgaand aan het ophalen, is onderworpen aan ons annuleringsbeleid.

20. De Exploitant kan de huurovereenkomst opzeggen en het Voertuig onmiddellijk in bezit nemen indien:

 • De Huurder voldoet niet aan een van de voorwaarden van deze overeenkomst of als het Voertuig beschadigd is;
 • De Huurder het Voertuig heeft verkregen door middel van fraude of een verkeerde voorstelling van zaken;
 • Het voertuig lijkt te zijn achtergelaten;
 • Het voertuig wordt niet geretourneerd op of voor het verstrijken van de huurperiode, of de exploitant denkt redelijkerwijs dat het voertuig niet zal worden geretourneerd op of voor het verstrijken van de huurperiode
 • De Exploitant meent op redelijke gronden dat de veiligheid van de inzittenden of de staat van het Voertuig in gevaar is of is gekomen.

21. Indien de Exploitant de huurovereenkomst opzegt, vindt geen restitutie plaats.

22. De beëindiging van de huur op grond van dit artikel doet geen afbreuk aan de overige rechten van de Exploitant en de rechten van de Huurder op grond van deze overeenkomst.

23. Als het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is om redenen buiten de controle van de exploitant, kan het gereserveerde voertuig worden vervangen door een vergelijkbaar of superieur voertuig zonder extra kosten voor de huurder. Een dergelijke vervanging van het Voertuig vormt geen contractbreuk en geeft de Huurder geen recht op enige vorm van restitutie. Als er geen vervangend voertuig beschikbaar is voor de Huurder, is de aansprakelijkheid van de Exploitant beperkt tot volledige terugbetaling van de huurprijs. In het geval van een mechanisch defect (tenzij veroorzaakt door de Huurder), is de aansprakelijkheid van de Exploitant beperkt tot de huurprijs voor de rest van de huurperiode.

GEVAARLIJK RIJDEN

24. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rijgedrag waarschijnlijk gevaar voor uzelf of iemand anders zal opleveren, kunnen we: deze overeenkomst onmiddellijk opzeggen door u mondeling of schriftelijk op de hoogte te stellen, en
ervoor kiezen om de omstandigheden van uw annulering met andere verhuurbedrijven te bespreken om veilig rijden in Nieuw-Zeeland te bevorderen. Als wij de overeenkomst hierdoor annuleren, moet u het voertuig zo snel mogelijk terugbrengen naar het adres dat vermeld staat op pagina 1 van de huurovereenkomst.

25. We kunnen deze overeenkomst annuleren als u clausules 1, 2, 9 of 10 schendt. Als dit het geval is, wordt er geen restitutie verleend.

PRIVACY

26. We zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken voor doeleinden die verband houden met de huur van het voertuig. We kunnen dergelijke persoonlijke informatie bekendmaken aan derden die op legitieme wijze proberen schulden te innen die zijn ontstaan ​​als gevolg van uw gebruik van het voertuig. Een Global Positioning System (GPS) kan worden geïnstalleerd voor veiligheids- en verzekeringsdoeleinden.
Lees hier meer over ons Cookiebeleid

27. U behoudt het recht op toegang tot en correctie van uw persoonlijke gegevens.

BETROUWBAARHEID

28. U bent aansprakelijk voor:
verlies van of schade aan het voertuig en zijn accessoires (exclusief normale slijtage),
gevolgschade, schade of kosten die wij moeten betalen, inclusief bergingskosten, en c) verlies of schade aan voertuigen en eigendommen van derden ontstaan ​​tijdens de huur, die is veroorzaakt door u of iemand die het voertuig bestuurt.

VERZEKERING

29. Ons wagenpark is verzekerd onder een polis voor motorrijtuigenverzekering (“polis”) van een persoon of bedrijf dat bevoegd is om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in Nieuw-Zeeland onder de Insurance (Prudential Supervision) Act 2010.

30. Houd er rekening mee dat we u geen verzekeringsdiensten verlenen. Wij beheren alleen de verzekeringen die onder de Polis vallen. We behouden ons het recht voor om te beslissen of we een claim indienen onder de Polis. Als het voertuig beschadigd is, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen en alleen met ons zaken doen.

31. Iedereen die op pagina 1 van de huurovereenkomst wordt genoemd, is gedekt tegen de verliezen die in de Polis zijn vermeld.

32. U bent verzekerd onder de Polis tot een waarde van €560.000,-

33. U kunt uw eigen verzekering regelen, maar u bent verantwoordelijk om uw betaalde eigen risico aan ons te claimen bij uw verzekering en wij kunnen niet garanderen dat uw verzekering uw betaalde eigen risico aan ons dekt.

34. Uw eigen risico: Als u er wel of niet voor kiest om zelf een verzekering af te sluiten, moet u toch een eigen risicobijdrage aan ons betalen. Dit is het bedrag dat u moet bijdragen in de kosten van reparatie of vervanging van het voertuig.

Het eigen risico is per ongeval verschuldigd en staat afgedrukt op de tweede pagina van artikel 9 van uw huurovereenkomst.
De Exploitant kan de toepasselijke afschrijving doen van de creditcard van de Huurder na kennisgeving van enig verlies of schade aan het Voertuig
In het geval van schade aan een voertuig of eigendom van derden, zal een andere borg worden geïnd om het eigen risico voor eventuele latere schade te dekken.
Als de totale kosten van een claim lager zijn dan het eigen risico, dan is de Huurder verplicht om dat lagere bedrag te betalen.

35. Geen eigen risico: Als u ervoor kiest om het volledige eigen risico kwijtscheldingstarief te betalen, hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen op grond van artikel 34

36. Wat is er niet gedekt onder de Polis, ongeacht of u de eigen bijdrage kwijtschelding heeft betaald. U bent niet gedekt onder de Polis en zult alle kosten moeten betalen waarnaar wordt verwezen in artikel 28 als:

 • u of iemand die het voertuig bestuurt onder invloed is van bedwelmende middelen, drugs of alcohol;
 • het voertuig wordt gebruikt in een onveilige of beschadigde toestand, en de persoon die het voertuig bestuurt, was of had hiervan op de hoogte moeten zijn en dit heeft de schade vergroot;
 • u of iemand anders het voertuig bestuurt in een race, snelheidstest, rally, bergbeklimming of wedstrijd;
 • iemand die het voertuig bestuurt dat niet op pagina 1 van de huurovereenkomst staat vermeld of niet in het bezit is van een geldig en volledig rijbewijs;
 • u of iemand anders het voertuig bestuurt in strijd met artikel 9 en 10;
 • u of iemand anders die het voertuig bestuurt een verkeersovertreding begaat die, naar de mening van een redelijk persoon, enig verlies of schade heeft veroorzaakt of heeft bijgedragen;
 • u of iemand anders het voertuig bestuurt op een strand of oppervlak dat het voertuig kan beschadigen of vast kan laten lopen, door overstroomde gebieden rijdt, onder water komt te staan, in contact komt met zout water; en, naar de mening van een redelijk persoon, dit verlies of schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen;
 • Schade veroorzaakt door het betreden van parkeergarages met beperkte hoogte of andere constructies die lager zijn dan de voertuighoogte
  u heeft ervoor gekozen om zelf uw verzekeringen af ​​te sluiten. i) Molestieve, vermijdbare en/of voorzienbare schade aan het voertuig, het interieur en de accessoires. Voorbeelden: vervuiling van de brandstof- of zoetwatertanks; verlies van (transponder)autosleutels;
 • de buiten luifel open/uitgeklapt laten bij weersomstandigheden (regen, storm, wind) of het voertuig verplaatsen met de buitenluifel open/uitgeklapt of alle voortkomende kosten door schade aan het voertuig of aan derde als de buitenluifel niet is vergrendeld tijdens het rijden of verplaatsen van het voertuig.

Als een van de bovenstaande uitsluitingen zich voordoet, is de huurder aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende feitelijke of gevolgschade opgelopen door Rotorua Campervans Ltd. naar eigen goeddunken beslissen of zij een claim zal indienen op grond van de verzekeringsdekking.
Schade omvat alle schade aan eigendommen van derden en alle schade aan het gehuurde voertuig, inclusief voorruiten, banden, sleep- en bergingskosten, diefstal, brand, inbraak of vandalisme.
Een enkele kanteling van het voertuig wordt beschouwd als een schending van deze voorwaarde. Het kantelen van een enkel voertuig kan, maar is niet beperkt tot, een voertuig zijn dat is gerold, gekanteld of omgevallen en dit heeft schade aan de zijkant en/of het dak van het voertuig veroorzaakt onder omstandigheden waarover de klant geen controle heeft.
De kosten van eventuele schade omvatten de kosten van het herstellen van de schade en, indien de schade de schuld van de klant is, de kosten van het dagelijkse huurtarief voor de periode dat het voertuig wordt gerepareerd. Per claim zijn verwerkingskosten en bijbehorende kosten voor schadetaxatie van toepassing.
Het besturen van campers op bepaalde wegen in Nieuw-Zeeland kan zowel moeilijk als gevaarlijk zijn. Om de veiligheid van klanten te beschermen, beperkt Rotorua Campervans daarom de wegen waarop onze klanten kunnen reizen.

Wegbeperkingen zijn als volgt van toepassing:

Voertuigen mogen alleen rijden op verharde/geasfalteerde of goed onderhouden wegen. De enige uitzondering hierop is een redelijk gebruik van toegangswegen van maximaal twaalf kilometer tot erkende campings en grote toeristische trekpleisters.

Er mag niet met voertuigen worden gereden op:
Ball Hutt Road (Mt Cook), Skippers Road (Queenstown), Ninety Mile Beach (Northland), alle wegen ten noorden van Colville (Coromandel Peninsula), Te Urewera National Park (de grindweg tussen Murupara en Lake Waikaremoana motorcamp) en alle ski veldtoegangswegen (van 01 juni tot 31 oktober) of elke onverharde weg en onverharde wegen of welk strand dan ook.

De Klant is verantwoordelijk voor alle schade bij het reizen op deze wegen. We raden u ten zeerste aan om tijdens uw huurperiode te controleren op actuele wegbeperkingen en -afsluitingen door de website van het New Zealand Transport Agency te bezoeken op www.nzta.govt.nz.

VERKEER, TOL EN VRIJHEID CAMPING OVERTREDING

37. U bent aansprakelijk voor de volgende overtredingen begaan tijdens de huurperiode:
een snelheidsovertreding,
een tolovertreding, of
een overtreding wegens het niet volgen van de richting van een verkeerslicht, gedetecteerd door voertuigbewakingsapparatuur
een overtreding voor het parkeren op een weg die in strijd is met een verordening of wegbeheerautoriteit
een overtreding van Deel 6 van de Land Transport (Road User) Rule 2004
een overtreding op grond van de 2023 Freedom camping changes.

38. Als u een overtreding veroorzaakt bent u verantwoordelijk voor de kosten van de overtreding plus administratie kosten voor het afhandelen van deze overtreding

39. We kunnen ervoor kiezen om de aansprakelijkheid voor een overtreding over te dragen van ons als geregistreerde eigenaar van het voertuig naar u als bestuurder. Als dit het geval is, zullen we uw naam, adres, geboortedatum en rijbewijsnummer doorgeven aan de relevante inbreukautoriteit en administratiekosten van €30,- in rekening brengen om de kosten van het overdragen van aansprakelijkheid te dekken.

40. Indien wij een aanmaning of aanmaning ontvangen van een overtreding begaan tijdens de verhuur, sturen wij u binnen vijf werkdagen een kopie van de aanmaning en deze overeenkomst.

41. Nadat we een kennisgeving van inbreuk hebben ontvangen, laten we u weten dat uw creditcard mogelijk de vastgestelde inbreukkosten en administratiekosten van maximaal €30,- in rekening wordt gebracht voor het niet zelf betalen van de kosten zodra we de herinnering hebben ontvangen.

42. Als we alleen de aanmaning ontvangen, laten we u weten dat uw creditcard mogelijk de vastgestelde inbreukvergoeding en administratiekosten in rekening wordt gebracht omdat u niet heeft betaald voordat we u in rekening brengen.

JOUW RECHTEN

43. U heeft recht op:
betwisting of klacht over de vermeende overtreding bij de handhavingsautoriteit die de kennisgeving van inbreuk heeft verzonden, en
een rechtszitting zoeken, hetzij binnen 56 dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van inbreuk is gegeven, hetzij 28 dagen vanaf de datum waarop de herinnering is gegeven.

44. Algemene voorwaarden, evenals vermelde tarieven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarieven of voorwaarden voor een bepaalde boeking zullen echter niet worden gewijzigd zodra die boeking is bevestigd, behalve waar clausule 19 van toepassing is.

VERGOEDING

45. De Huurder vrijwaart de Exploitant en zijn werknemers en agenten van elke aansprakelijkheid jegens de Huurder (ongeacht wie de schuldige is) voor verlies, schade of letsel opgelopen door de Huurder als gevolg van huur, bezit of gebruik van het Voertuig of opslag van persoonlijke bezittingen op het terrein van de Operator.

46. ​​De Exploitant mag de Huurder assisteren bij het installeren van kinderzitjes. De Exploitant is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel opgelopen door de Huurder met betrekking tot kinderzitjes. Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van de ouder of voogd van het kind om ervoor te zorgen dat hun kind te allen tijde goed wordt vastgezet wanneer het voertuig in beweging is.
Bagage

47. Bagage kan kosteloos worden gestald op onze verhuurlocatie. Bagage die aan Rotorua Campervans wordt overhandigd voor opslag, gebeurt op eigen risico van de eigenaar en Rotorua Campervans aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies van bagage.
Rotorua Campervans raadt de klant ten zeerste aan om een ​​persoonlijke reisverzekering af te sluiten om letsel of verlies te dekken.

VERHUUR VAN FIETSEN

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de huurder jegens de exploitant
Voordat de huur aanvangt, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om ervoor te zorgen dat:

 • De fiets is in goede werkende staat. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) remmen, wielen, pedalen en helm.
 • Als er problemen zijn met de fiets, moeten deze vóór aanvang van de huur aan de exploitant worden gemeld;
 • Er is geen bestaande schade aan de fiets, zoals verbogen wielen, en er ontbreken geen onderdelen of accessoires. Indien dit het geval is, dienen deze voor aanvang van de huur aan Exploitant te worden gemeld.

50. Zodra de huur is begonnen, heeft de Huurder de volledige verantwoordelijkheid voor de fiets en eventuele schade die de fiets kan veroorzaken aan het Voertuig of aan derden. De Huurder is verantwoordelijk voor de reparatie- of vervangingskosten voor schade aan of verlies van de fiets en zijn accessoires. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) schade of krassen aan het Voertuig, verbogen wielen en ontbrekende onderdelen en accessoires en de fietsendrager.

OFFERTE

Als u verder wilt gaan, vraag dan een ‘vrijblijvende’ beschikbaarheidscheck aan.
Beschikbaarheid en een persoonlijke offerte worden u toegestuurd.

Houd rekening met 24 uur om rekening te houden met tijdzoneverschillen.

Offertes zijn 7 dagen geldig vanaf de uitgifte, maar zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig.

Rotorua Campervans LTD
Verhuurder’s Transport Service Licentienummer: 0232516
307 SH 30 Lake Rotoma Rotorua 3074, New Zealand

LET OP: Algemene voorwaarden en tarieven kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zodra u een aanbetaling overmaakt aan Rotorua campervans LTD als boeking bevestiging gaat u akkoord met al onze voorwaarden.